Softcoat

ترمیم کننده بتن | Softcoat آخرین بروزرسانی قیمت 1399-07-07 22:31:03
تعداد
عدد
بسته بندی
کیسه 25 کیلویی
قیمت
وضعیت

نمودار قیمتجهت مشاهده قیمت ها، ابتدا وارد سایت شوید

نمودار فنی

خواص و اثرات

  • استحکام و چسبندگی بالا
  • غیر انقباضي
  • دوام بالا و نفوذ پذیری کم

موارد کاربرد

  • ترمیم سطوح کرم خورده و تخریب شده بتني
  • پر کردن خلل و فرج سطح بتن
  • ترمیم تیر و بتون های پیش تنیده یا مسلح شده
  • به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلراید و سولفات

محدوده و روش مصرف

  • به ازای هر کیسه 25 کیلویی سافت کت مقدار3.5تا 4.5(بسته به میزان روانی موردنظر)لیتر آب داخل یک مخزن مناسب ریخته و حین هم زدن با میکسر مناسب، پودر فوق به آب اضافه شود و اختلاط تا زماني که ملات  یکنواختي ایجاد شود ادامه مي یابد. پس از استراحت  3تا 5 دقیقه ای به ملات،.اختلاط دوباره به مدت 3 دقیقه ادامه یابد
  • سطح مورد نظر حداقل به میزان سانتیمتر با وسیله مناسب خراشیده 3 تا 2 شود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك  با ً گردد. خراشیدن تا حد امکان بقدري زبر باشد تا ملات ترمیمي فوق کاملا این سطح قفل گردد.
  • سطح آماده شده و تمیز توسط بسته به MO40 یا 121 نوع کار زیر سازي شود. در صورتیکه سطح مورد نظر در محیط مرطوب مي باشد  استفاده گردد. آماده سازي به این شکل است که کپکوباند MO40 از کپکوباند  با آب رقیق شده و توسط قلم مو بر روي سطح مورد نظر مالیده 5 به 1به نسبت  ساعت زمان داده شود تا خشک گردد. بر روي این سطح 3 الي 1شود و به مدت یک لایه دیگر از محلول فوق پوشش داده مي گردد و اجازه داده مي شود تا حالت چسبناك ایجاد گردد. در این زمان ملات آماده شده بر روي سطح چسبناك مالیده شده و یا ریخته مي شود و توسط ماله کشي سطح آن یکنواخت مي گردد. براي مواردي که عمق ترمیم بیش از3 سانتیمتر مي باشد به مقدار لازم ماسه(حد اکثر تا  50 درصد)، متناسب با سطح بتني که ترمیم مي شود با این محصول مخلوط گردد. اندازه ماسه ها بین  10 تا 3 میلیمتر بسته به سطح کار بوده کاملا شسته شده و تمیز باشد. در این موارد براي زیر سازي حتما ً کپکوباند MO40 استفاده گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

نگهداری و ایمنی

به مدت12ماه در شرایط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد.

سافت کت داراي خاصیت قلیایي بوده و لذا براي کار با آن توصیه مي شود از عینک، دستکش مناسب و پوشش کامل استفاده گردد. چنانچه این محصول در   دقیقه با آب تمیز جاري شستشو شود و به پزشک 15 چشم ریخته شود حداقل مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.

نظرات
نام و نام خانوادگی
ایمیل

توضیح
واتساپ (کلیک کنید)
واتساپ (کلیک کنید)